Meer dan 45.000 tevreden klanten

Gratis verzending vanaf 50 euro!

Ma-vr voor 15:00 besteld = dezelfde dag verzonden

Disclaimer

Gebruik website

Op elke toegang en/of elk gebruik van deze website zijn de onderstaande voorwaarden van Neita Techniek B.V. (nader te noemen Neita), gevestigd te 3542 DG Utrecht, aan de Ambachtsweg 18, van toepassing.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Neita de zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Neita niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Neita garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Neita wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden

Deze website kan links naar externe internetpagina’s bevatten. Neita is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website.

Informatie gebruiken / Intellectueel eigendomsrecht

Neita behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Neita of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en /of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Neita behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Is of wordt deze disclaimer gedeeltelijk ongeldig, dan blijft het overblijvende gedeelte gelden. Het ongeldige gedeelte wordt dan gelezen als voorwaarden die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze disclaimer, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze disclaimer is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze disclaimer ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.